Beheerde rekening.

JRC Kapitaal Beheer
Advies & Onderzoek GmbH

Afbeelding

PRESTATIES

Beheer JRC Berlijn Overlay

Met een managed account bieden wij u een actief beheerde rekening bij JRC Capital.

In het geval van beheerde rekeningen zijn de beleggers zelf de eigenaars van de gekozen financiële instrumenten. Dit is iets anders dan een fonds waarin alleen aandelen in een gemeenschappelijk activum worden gehouden. Bovendien biedt de beheerde rekening op elk moment inzicht in individuele transacties, waardoor onze cliënten maximale transparantie wordt geboden. De respectieve rekeningbeheerder coördineert de beleggingsstrategie volgens de wensen van de rekeninghouder en krijgt een beperkte bevoegdheid om de rekening actief te beheren teneinde de strategische doelstellingen te verwezenlijken – met volledige controle door de rekeninghouder.

Hoe beheerde accounts werken bij JRC

De marktontwikkelingen sinds de financiële crisis in 2008 en het daaruit voortvloeiende nulrentebeleid hebben geleid tot een grotere vraag van particuliere beleggers naar transparantere en beter controleerbare alternatieven. Naast traditionele beleggingen zijn in dit verband ook beheerde rekeningen ingeburgerd geraakt. Hierbij wordt de mogelijkheid tot diversificatie van de deposito’s onderzocht door de ervaren accountmanagers van JRC Capital, die de individuele portefeuille samenstellen en beheren in overeenstemming met de gezamenlijk vastgestelde beleggingsstrategie.

Bij JRC Capital gebruiken we onze portefeuille van korte-, middellange- en langetermijnmodellen voor beheerde accounts. Dankzij onze jarenlange ervaring in handel en onderzoek maken wij gebruik van kwantitatieve handelssystemen. De software-algoritmen genereren koop- en verkoopsignalen op de verhandelde valutamarkten. Deze worden gebruikt in zeer liquide markten. De verwachte opwaartse of neerwaartse trends worden door de gespecialiseerde rekeningbeheerders geëvalueerd en gebruikt in overeenstemming met de individuele beleggingsdoelstellingen voor de beheerde rekening. Transparant, controleerbaar en onafhankelijk.

Beheerde rekening – Transparantie en vertrouwen

Bij JRC Capital hechten we groot belang aan een transparante en vertrouwensvolle relatie met onze klanten in onze managed accounts. De basis hiervoor is de persoonlijke communicatie tussen de accountmanager en de rekeninghouder. De diversificatie binnen de portefeuille kan te allen tijde worden aangepast, afhankelijk van de tijdsperiode van een belegging en met het oog op het beleggingsuniversum. Als partner aan uw zijde handelen wij altijd op een klantgerichte en transparante manier. U hebt op elk moment een live overzicht van uw beheerde rekening, bijvoorbeeld open en gesloten transacties, evenals het huidige rekeningsaldo – ook mogelijk via mobiele apparaten op elk moment en vanaf elke locatie.

Wij zijn lid van het Compensatiefonds voor de Effectenhandel (EdW). JRC Capital staat onder toezicht van de BaFin. De wettelijke bepalingen inzake depositobescherming zijn ook van toepassing op beheerde rekeningen.

Hoeveel kost een managed account bij JRC?

Voor de beheerde rekening worden transactie-onafhankelijke rekeningkosten gemaakt via een beheervergoeding en een prestatievergoeding. De prestatievergoeding is een percentage van de winst op de rekening. Wij gebruiken het Hoog Watermerk om het hoogste niveau van klantgerichtheid te garanderen. Overeenkomstig het contract is de prestatievergoeding alleen verschuldigd op deze “piekmarkering” indien de prestatie op de afwikkelingsdatum een nieuwe piek heeft bereikt.

Een kort voorbeeld ter illustratie:

Laten we aannemen dat een portefeuille 100.000 euro bedraagt. Na een jaar met 10.000 euro winst op een totaal van 110.000, is er in het volgende jaar een verlies van 10.000 euro en weer een jaar later is er een winst van 10.000 euro op nu weer 110.000 euro. In dit geval wordt de prestatievergoeding voor de winst van vorig jaar niet toegepast, omdat bij de hoogwatermark de prestatievergoeding niet verschuldigd is voor opnieuw behaalde resultaten, maar alleen voor een hogere hoogwatermark.

JRC Kapitaal Beheer

Vermogensbeheer in Berlijn:
Vraag nu een gratis consultatie aan!

Wij informeren u graag persoonlijk over de kosten en mogelijkheden van uw managed account bij JRC Capital als onderdeel van uw vermogensbeheer strategie. Bent u geïnteresseerd in onze Corporate Account? Of heeft u nog vragen over onze diensten? Neem contact met ons op per telefoon of e-mail. We horen graag van u.