GIDA-project.

GCO Kapitaal Beheer
Advies & Onderzoek GmbH
ONDERZOEK

GIDA-project: Geautomatiseerde informatieanalyse voor handelsbeslissingen

Als technologiegedreven en innovatieve financiële dienstverlener zet JRC Capital zich in voor continu wetenschappelijk onderzoek

In 2001 werd het door de EU gefinancierde project “Generic Information-based Decision Assistant (GIDA)” gestart, dat het GCO Capital samen met drie partners over een periode van twee jaar leidde als initiatiefnemer en projectcoördinator. Bij GIDA lag de nadruk op geautomatiseerde informatieanalyse van nieuws en andere teksten om deze te gebruiken voor handelsbeslissingen. In het kader van het EU-projectnummer IST-2000-31123 (GIDA) hebben wij het project samen met Finsoft (UK), Ibermática, S.A. uitgevoerd. (ES) en de Universiteit van Surrey (UK).

Doelstellingen van GIDA

Voor het project werden twee hoofddoelstellingen geformuleerd. Enerzijds lag de nadruk op de ontwikkeling van een uitvoeringsplatform dat voor alle toepassingen kan worden gebruikt. In dit verband moeten technieken voor tekstanalyse met het oog op informatie-extractie, classificatie en automatische samenvatting verder worden ontwikkeld en worden gekoppeld aan prognosemodellen voor financiële analyse. Het tweede doel was de integratie van personaliseringsmethoden, zodat de gebruikers op hun profiel afgestemde individuele inhoud kon worden aangeboden.

Op basis hiervan was het doel van het GIDA-project de ontwikkeling van nieuwe soorten informatiediensten en adviesmogelijkheden voor financiële beleggers op het te implementeren platform.

Enorme vooruitziendheid in het voordeel van financiële investeerders

Het GIDA-project was een zeer complex project dat tot op de dag van vandaag van invloed is op de handelssystemen van GCO Capital. Het was een van de eerste projecten aan het begin van het millennium waarbij gebruik werd gemaakt van softwaretechnologieën die ook nu nog worden gebruikt voor onderzoek. Op het gebied van software engineering betreft dit het vroege gebruik van webdiensten en XML, alsmede de verkenning van mogelijke toepassingen van gepersonaliseerde diensten in de zin van aanbevelingssystemen.

Voor de financiële toepassing moest aan een aantal kernvereisten worden voldaan. Het filteren en aggregeren van informatie en een vrij configureerbare gebruikersinterface waren essentieel. De nadruk lag op de eerste pogingen tot sentimentanalyse als onderdeel van het platform. Daartoe werden, in combinatie met frequentiewaarnemingen van op trefwoorden gebaseerde nieuwsanalyse, ook handelssignalen voorzien van betrouwbaarheidswaarden. Samengevat bestond de opdracht erin een gepersonaliseerd financieel informatiesysteem te ontwikkelen voor zowel institutionele beleggers als ervaren particuliere handelaars.

De resultaten van het project hebben vandaag nog steeds een impact

GIDA combineert op één platform de analyse van technische gegevensreeksen met fundamentele informatie die uit tekstberichten wordt geëxtraheerd. Het biedt dus een beslissingsondersteunende functie op basis van informatie en gegevens. Binnen een unieke systeem- of software-omgeving is er een automatische en gepersonaliseerde filter voor informatie, tekstherkenning voor nieuws en evenementen. Dit vormt de basis voor een mathematische verwerking van de informatie met toepasselijke evaluaties en automatische interpretaties als onderzoeksobject van verdere projecten. Hiermee samenhangend, maar onafhankelijk van GIDA, kon de methodologische verfijning van informatie-extractie en informatieverwerking uit volledige teksten met succes worden vormgegeven. Het vormde ook de basis voor verder onderzoek.

Voordelen van GIDA voor onze handelssystemen

De ervaring die bij het GIDA-project is opgedaan, werpt nog steeds vruchten af voor onze handelssystemen en onze kernstrategie. Met name de aandacht voor structurele breuken en keerpunten heeft zich verder ontwikkeld. Het GCO profiteerde ook van het GIDA-project wat betreft de geautomatiseerde publicatie van systeemsignalen, alsmede door het testen en de uitgebreide gebruikersfeedback op de internetportaaltestomgeving van het project.

GCO Kapitaal Beheer

Vermogensbeheer in Berlijn:
Vraag nu een gratis consultatie aan!

Wij informeren u graag persoonlijk over de kosten en mogelijkheden van uw managed account bij JRC Capital als onderdeel van uw vermogensbeheer strategie. Bent u geïnteresseerd in onze Corporate Account? Of heeft u nog vragen over onze diensten? Neem contact met ons op per telefoon of e-mail. We horen graag van u.