ENSURE project.

GCO Kapitaal Beheer
Advies & Onderzoek GmbH
ONDERZOEK

ENSURE-onderzoeksproject

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH als proefgebruiker voor digitale langetermijnarchivering

Langdurige veilige opslag van gegevens speelt een belangrijke rol voor bedrijven in de meeste bedrijfstakken. Enerzijds moet worden voldaan aan de wettelijke eisen inzake bewaringstermijnen, anderzijds moeten waardevolle bedrijfsgegevens voor de lange termijn worden veiliggesteld. Digitale oplossingen zijn in dit verband inmiddels ingeburgerd. Digitale langetermijnarchivering heeft echter niet alleen voordelen ten opzichte van conventionele papieren archieven. Zo bieden digitale gegevensdragers weliswaar steeds meer opslagcapaciteit, maar de duurzaamheid van de apparaten is vaak beperkt tot een paar jaar. Daarnaast is er de snelle verandering van mediasystemen en technische normen met fabrikantafhankelijke formaten.

De planning en uitvoering van een digitaal langetermijn archiveringssysteem

De planning en implementatie van een veilig digitaal archiveringssysteem op lange termijn is duur en complex. Er zijn veel verschillende factoren in het spel. Daartoe behoren de relevantie van de gegevens, de toegangsfrequentie en de beveiligingseisen, en last but not least de kosten voor lokale opslag en cloud-diensten. Uit kostenoverwegingen is het aandeel van de gegevens waarvan op lange termijn een back-up moet worden gemaakt, gering. Bovendien is het vaak niet duidelijk welke gegevens werkelijk in aanmerking komen voor langetermijnbewaring. Zo moeten financiële instellingen bij hun dagelijkse activiteiten op de kapitaalmarkten zeer grote en snel optredende hoeveelheden gegevens verwerken en deze op een zinvolle manier beveiligen. Het onderzoeksproject ENSURE (Enabling Knowledge Sustainability, Usability and Recovery for Economic Value) is gewijd aan deze use case. Het doel is een software-oplossing te ontwikkelen die bedrijven ondersteunt bij de selectie van gegevens en bij de planning van archiveringsprocessen.

Het gebruik van JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

Enerzijds moet de nieuwe software de inhoud van de gegevens ondersteunen door middel van semantische concepten, anderzijds moet zij met behulp van een geïntegreerd kostenmodel zelfstandig suggesties genereren over de wijze waarop de gegevens kunnen worden beveiligd en opgeslagen, rekening houdend met hun respectieve bijzonderheden. Als deelnemer aan het project draagt JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH bij met zijn ervaring in het verwerken van grote hoeveelheden gegevens alsmede in de ontwikkeling en toepassing van complexe software-oplossingen voor de analyse van kapitaalmarkten. Wij voeren praktijktests uit en maken gebruik van onze interne databank met prijs- en kapitaalmarktgegevens. De ENSURE-software maakt het mogelijk grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen te bundelen en in toepassingen in te voeren. De software zal worden geïntegreerd in het eigen systeemlandschap van JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH. Op deze manier leveren wij een verdere bijdrage aan de voortdurende kwaliteitsverbetering bij het genereren van handelssignalen.

Voor meer informatie over de projecten van JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH klikt u hier.

GCO Kapitaal Beheer

Vermogensbeheer in Berlijn:
Vraag nu een gratis consultatie aan!

Wij informeren u graag persoonlijk over de kosten en mogelijkheden van uw managed account bij JRC Capital als onderdeel van uw vermogensbeheer strategie. Bent u geïnteresseerd in onze Corporate Account? Of heeft u nog vragen over onze diensten? Neem contact met ons op per telefoon of e-mail. We horen graag van u.