Regulacja.

JRC Zarządzanie kapitałem
Doradztwo i badania GmbH
FIRMA

Rozporządzenie JRC

Regulacja rynków finansowych jest warunkiem wstępnym integralności systemu finansowego i służy ochronie konsumentów i inwestorów.

JRC, jako instytucja finansowa z siedzibą w Niemczech, jest kompleksowo regulowana przez Bundesbank i niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin). JRC jest również członkiem Funduszu Rekompensat Spółek Obrotu Papierami Wartościowymi (EdW) (ustawowy system ochrony).

Strategie handlowe JRC są stosowane na międzynarodowych rynkach walutowych i futures. Podlegają one również surowym regulacjom międzynarodowym.

Niemiecki Bank Centralny

Jednym z ważnych zadań Bundesbanku jest zapewnienie stabilności systemu finansowego. W tym zakresie ściśle współpracuje z BaFin. W tym kontekście Bundesbank przejmuje odpowiedzialność za bieżący monitoring instytucji finansowych, tj. ocenia roczne sprawozdania finansowe instytucji i przeprowadza audyty zgodnie z § 44 KWG (Prawo bankowe).

Nadzór ten prowadzony jest za pomocą kompleksowych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych regulowanych przedsiębiorstw i jest gwarantowany przez analizę ryzyka i rynku finansowego.

Dostarcza danych statystycznych na temat sytuacji ekonomicznej instytucji kredytowych.

Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin)

BaFin działa w interesie publicznym. Jego głównym celem jest zapewnienie funkcjonującego, stabilnego i zintegrowanego systemu finansowego.

W ramach swoich obowiązków są one zobowiązane do monitorowania i zapewniania właściwego prowadzenia działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa sektora finansowego.

Sprawuje również nadzór nad wypłacalnością, tj. zapewnia wypłacalność banków, instytucji świadczących usługi finansowe i zakładów ubezpieczeń. Poprzez swój nadzór rynkowy BaFin egzekwuje również standardy postępowania, przejrzystość w relacjach biznesowych i transakcjach finansowych, które utrzymują zaufanie inwestorów do rynków finansowych.

Fundusz Rekompensacyjny Spółek Obrotu Papierami Wartościowymi (EdW)

Spółka jest przypisana do Funduszu Rekompensacyjnego Spółek Obrotu Papierami Wartościowymi (EdW).

Fundusz Rekompensacyjny Spółek Obrotu Papierami Wartościowymi (EdW) ma za zadanie ochronę inwestorów przed utratą ich roszczeń wynikających z transakcji na papierach wartościowych.

Z prawnego punktu widzenia jest to specjalny fundusz rządu federalnego przy Kreditanstalt für Wiederaufbau, który nie posiada zdolności prawnej. Podstawę prawną dla tej instytucji stanowią ustawa o gwarantowaniu depozytów oraz ustawa o rekompensatach dla inwestorów.

JRC Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie majątkiem w Berlinie:
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji już teraz!

Z przyjemnością poinformujemy Państwa osobiście o kosztach i możliwościach rachunku zarządzanego w JRC Capital w ramach strategii zarządzania majątkiem. Jesteś zainteresowany naszym Corporate Account? A może mają Państwo dalsze pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Czekamy na Twoją wiadomość.