Verordening.

JRC Kapitaal Beheer
Advies & Onderzoek GmbH
BEDRIJF

JRC-Verordening

Regulering van de financiële markten is een eerste vereiste voor de integriteit van het financiële stelsel en dient ter bescherming van consumenten en beleggers.

Als in Duitsland gevestigde financiële instelling staat het JRC onder alomvattende regelgeving van de Bundesbank en de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin). Het JRC is ook aangesloten bij het Compensatiefonds voor Effectenhandelaren (EdW) (wettelijke beschermingsregeling).

De handelsstrategieën van het JRC worden toegepast op de internationale valuta- en futuresmarkten. Deze zijn ook onderworpen aan zware internationale regelgeving.

Duitse Centrale Bank

Een belangrijke taak van de Bundesbank is het waarborgen van de stabiliteit van het financiële stelsel. Daarbij werkt zij nauw samen met BaFin. In dit verband neemt de Bundesbank de verantwoordelijkheid op zich voor het doorlopende toezicht op financiële instellingen, d.w.z. zij beoordeelt de jaarrekeningen van de instellingen en voert controles uit overeenkomstig artikel 44 van de Duitse bankwet (KWG).

Dit toezicht wordt uitgeoefend met behulp van de uitgebreide informatie- en indieningsverplichtingen van de gereguleerde ondernemingen en wordt gewaarborgd door de risico- en financiële marktanalyse.

Het verschaft statistische gegevens over de economische situatie van kredietinstellingen.

Federale financiële toezichthoudende autoriteit (BaFin)

BaFin handelt in het algemeen belang. Haar voornaamste doelstelling is te zorgen voor een goed functionerend, stabiel en geïntegreerd financieel stelsel.

Als onderdeel van hun taken moeten zij toezicht houden op en zorgen voor de goede gang van zaken bij alle ondernemingen in de financiële sector.

Zij oefent ook solvabiliteitstoezicht uit, d.w.z. ziet toe op de solvabiliteit van banken, instellingen voor financiële dienstverlening en verzekeringsmaatschappijen. Via haar markttoezicht ziet de BaFin ook toe op de naleving van gedragsnormen, transparantie in zakelijke relaties en financiële transacties die het vertrouwen van de beleggers in de financiële markten in stand houden.

Compensatiefonds van de effectenhandel (EdW)

De onderneming is ingedeeld bij het Compensatiefonds voor de Effectenhandel (EdW).

Het Compensatiefonds van de Effectenhandel (EdW) heeft tot taak beleggers te beschermen tegen het verlies van hun vorderingen die voortvloeien uit transacties in effecten.

Juridisch gezien is het een speciaal fonds van de federale regering bij de Kreditanstalt für Wiederaufbau, dat geen rechtsbevoegdheid heeft. De rechtsgrondslag voor de instelling wordt gevormd door de depositogarantiewet en de wet inzake de beleggerscompensatie.

JRC Kapitaal Beheer

Vermogensbeheer in Berlijn:
Vraag nu een gratis consultatie aan!

Wij informeren u graag persoonlijk over de kosten en mogelijkheden van uw managed account bij JRC Capital als onderdeel van uw vermogensbeheer strategie. Bent u geïnteresseerd in onze Corporate Account? Of heeft u nog vragen over onze diensten? Neem contact met ons op per telefoon of e-mail. We horen graag van u.