Projekt ENSURE.

JRC Zarządzanie kapitałem
Doradztwo i badania GmbH
BADANIA

Projekt badawczy ENSURE

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH jako użytkownik pilotażowy dla cyfrowej archiwizacji długoterminowej

Długoterminowe bezpieczne przechowywanie danych odgrywa ważną rolę dla firm w większości branż. Z jednej strony należy przestrzegać wymogów prawnych dotyczących okresów przechowywania danych, a z drugiej strony cenne dane biznesowe muszą być zabezpieczone na długi czas. Rozwiązania cyfrowe stały się już w tym zakresie standardem. Cyfrowa archiwizacja długoterminowa ma jednak nie tylko zalety w porównaniu z tradycyjną archiwizacją papierową. Na przykład, mimo że cyfrowe nośniki danych oferują coraz większą pojemność, trwałość urządzeń jest często ograniczona do kilku lat. Do tego dochodzi szybka zmiana systemów nośników i standardów technicznych z formatami zależnymi od producentów.

Planowanie i wdrażanie systemu cyfrowej archiwizacji długoterminowej

Planowanie i wdrażanie długoterminowego bezpiecznego systemu archiwizacji cyfrowej jest kosztowne i złożone. W grę wchodzi wiele różnych czynników. Obejmują one istotność danych, częstotliwość dostępu, jak również wymogi bezpieczeństwa i wreszcie koszty lokalnego przechowywania danych i usług w chmurze. Ze względu na koszty odsetek danych, których kopie zapasowe mają być tworzone w dłuższej perspektywie, jest niewielki. Ponadto często nie jest jasne, które dane rzeczywiście kwalifikują się do długoterminowej ochrony. Na przykład w codziennej działalności na rynkach kapitałowych instytucje finansowe muszą przetwarzać bardzo duże i szybko pojawiające się ilości danych oraz zabezpieczać je w sensowny sposób. Projekt badawczy ENSURE (Enabling Knowledge Sustainability, Usability and Recovery for Economic Value) jest poświęcony temu przypadkowi użycia. Celem jest stworzenie oprogramowania, które wspiera firmy w selekcji danych i planowaniu procesów archiwizacji.

Korzystanie z usług JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH

Z jednej strony nowe oprogramowanie ma wspierać zawartość danych za pomocą pojęć semantycznych, a z drugiej strony ma generować niezależnie od siebie, za pomocą zintegrowanego modelu kosztów, sugestie dotyczące sposobu zabezpieczenia i przechowywania danych, z uwzględnieniem ich specyfiki. Jako uczestnik projektu, JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH wnosi swój wkład w postaci doświadczenia w przetwarzaniu dużych ilości danych, jak również w rozwoju i zastosowaniu kompleksowych rozwiązań programowych do analizy rynków kapitałowych. Przeprowadzamy praktyczne testy i korzystamy z naszej własnej bazy danych zawierającej dane o cenach i rynku kapitałowym. Oprogramowanie ENSURE umożliwia łączenie dużych ilości danych z różnych źródeł i wprowadzanie ich do aplikacji. Oprogramowanie zostanie zintegrowane z własnym systemem firmy JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH. W ten sposób wnosimy kolejny wkład w ciągłą poprawę jakości generowania sygnałów transakcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektów JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH, kliknij tutaj.

JRC Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie majątkiem w Berlinie:
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji już teraz!

Z przyjemnością poinformujemy Państwa osobiście o kosztach i możliwościach rachunku zarządzanego w JRC Capital w ramach strategii zarządzania majątkiem. Jesteś zainteresowany naszym Corporate Account? A może mają Państwo dalsze pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Czekamy na Twoją wiadomość.