Projekty.

JRC Zarządzanie kapitałem
Doradztwo i badania GmbH
BADANIA

Projekty JRC Capital

Jako dostawca innowacyjnych usług finansowych opartych na technologii, JRC Capital jest zaangażowany w ciągłe badania naukowe.

Od 1996 r. JRC przewodziło konsorcjum renomowanych europejskich firm i instytutów badawczych, w tym berlińskiemu bankowi, Atos SE, Uniwersytetowi w Surrey i Uniwersytetowi Erazma w Rotterdamie, w projekcie badawczym ACE (Analyst’s Control Environment ) współfinansowanym przez Unię Europejską (UE). Ponadto WCB było odpowiedzialne za opracowanie modeli prognostycznych opartych na połączonych metodach z dziedziny analizy tekstu i statystyki. Od tego czasu WCB było zaangażowane w szereg innych projektów finansowanych ze środków publicznych. Albo jako zewnętrzny konsultant, jak w przypadku projektu Anima (1999), gdzie WCB było odpowiedzialne za zaprojektowanie i rozwój aplikacji finansowej wykorzystującej agentów mobilnych. Lub jako kierownik projektu i lider techniczny, jak np. w finansowanym przez UE projekcie GIDA(Generic Information Based Decision Assistant) dotyczącym rozwoju platformy internetowej dla informacyjnego wspomagania decyzji. W skład konsorcjum realizującego ten internetowy serwis doradczy weszły firmy AMS Finsoft S.A., Ibermática, S.A. oraz University of Surrey.

W latach 2006-2008 JRC pełniło funkcję koordynatora projektu TREMA(Trend Mining, Analysis and Fusion of Multimodal Data) finansowanego przez Investitionsbank Berlin. TREMA skupiła się również na analizie korelacji danych numerycznych i tekstowych serii czasowych w celu poprawy prognoz trendów. JRC współpracowało przy tym projekcie m.in. z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie. WCB wniosło wkład do unijnego projektu GEMOM(Genetic Message Oriented Secure Middleware), rozpoczętego w latach 2008-2010, poprzez opracowanie aplikacji finansowej do przesyłania sygnałów z systemów transakcyjnych.

Inny projekt finansowany przez UE znajduje się w programie JRC od 2011 r. W ramach projektu ENSURE(Enabling kNowledge Sustainability, Usability and Recovery for Economic Value), firma współpracuje z innymi renomowanymi instytucjami badawczymi w celu opracowania studium przypadku dotyczącego długoterminowej archiwizacji danych z rynków finansowych.

Ostatnio JRC Capital był partnerem w projekcie badawczym Eurostars „SAFE” – „Social Analytics for Financial Engineering”, którego realizacja zakończyła się pod koniec 2015 roku. Projekt ten dotyczył badania metod analizy wpisów w sieciach społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter oraz ich wykorzystania do wspomagania decyzji w kontekście strategii handlu algorytmicznego.

JRC Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie majątkiem w Berlinie:
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji już teraz!

Z przyjemnością poinformujemy Państwa osobiście o kosztach i możliwościach rachunku zarządzanego w JRC Capital w ramach strategii zarządzania majątkiem. Jesteś zainteresowany naszym Corporate Account? A może mają Państwo dalsze pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Czekamy na Twoją wiadomość.